Kinh nghiệm Thiết lập Hệ thống Kiểm soát Nội bộ Hiệu quả trong Bộ phận Tài Chính”
Buổi Hội thảo do CFO Việt Nam tổ chức ngày 26/5 đã giúp các thành viên tham gia trả lời câu hỏi: làm như thế nào để tạo ra môi trường kiểm soát chặt chẽ trong tổ chức cũng như xem xét tính hiệu quả trong việc thiết kế Hệ thống Kiểm soát Nội bộ, đặc biệt liên quan đến Bộ phận Tài chính?
Chuyên gia CFO Việt Nam: “Chia sẻ kinh nghiệm Thẩm định dự án đầu...
Tại sao CFO cần nắm rõ MÔ HÌNH KINH DOANH
Chia sẻ kinh nghiệm trở thành một CFO chuyên nghiệp
Chia sẻ kinh nghiệm chủ đề "Chiến lược về giá"Thông báo về quyền lợi của Thành viên Câu lạc bộ CFO Việt Nam
Để giúp các thành viên có đầy đủ thông tin về quyền lợi khi tham gia Câu lạc bộ CFO Việt Nam (“CFO Việt Nam”), Ban điều hành CFO Việt Nam xin thông báo chi tiết về   quyền lợi của Thành viên như sau:

  Thông báo thu phí thành viên CLB CFO Việt Nam năm 2018

Tài khỏan
Mật khẩu
Quên mật khẩu | Đăng ký
Doanh nghiệp vẫn còn nhìn lại quá khứ khi hoạt động... và họ cũng không biết là "đã đến lúc khởi động lại!"

Hàng ngày, các doanh nghiệp vẫn mò mẫm hướng về tương lai với các kế hoạch chiến lược và ngân sách hàng năm đã lạc hậu và không phù hợp với thực tế. Trong môi trường kinh doanh hiện nay, nơi mà kế hoạch hôm nay có thể khác xa với thực tế ngày mai, thì doanh nghiệp cần dự báo nhanh hơn và thường xuyên hơn nếu muốn thành công trong việc giải quyết nhu cầu hiện tại và đáp ứng nhu cầu tương lai.

       Thiết kế lại quy trình hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách của bạn

Mặc dù doanh nghiệp đầu tư nhiều thời gian và công sức hàng năm vào quy trình hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách của họ, nhưng họ vẫn làm sai! Nghiên cứu cho thấy 90% các doanh nghiệp bỏ ra hơn 3 tháng để thực hiện các công việc hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách, và trong số đó có gần 40% doanh nghiệp bỏ ra từ 6 đến 12 tháng. Hơn nữa, bài tập hàng năm bắt buộc phải làm này được quá nhiều người thực hiện; trong một số trường hợp hơn 25.000 ngày công hàng năm đã được tiêu phí vào công việc này. Tuy nhiên, trên lý thuyết chỉ cần một ít những cá nhân trong số này tham gia hoàn toàn vào quá trình này. Tuy thế, đa số các doanh nghiệp dường như hài lòng với quy trình hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách của họ và tiếp tục chấp nhận làm việc thiếu hiệu quả.

Doanh nghiệp cần nhận ra rằng thời gian tiêu phí để thực hiện công tác hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách có thể được giảm bớt khá dễ dàng xuống dưới 3 tháng. Việc này được chứng minh bằng các số liệu so sánh cho thấy các công ty vượt trội nhất trong nhóm của họ bỏ ra dưới 3 tháng để thực hiện quy trình hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách và khoảng 700 ngày công. Qua việc quản lý quy trình khắt khe và sử dụng các tính năng thông minh được sự hỗ trợ của các công cụ hoạch định hiện đại, chúng ta có thể lập quy trình hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách hiệu quả hơn.

Các công ty vượt trội nhất trong nhóm của họ bỏ ra dưới 3 tháng để tiến hành quy trình hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách và khoảng 700 ngày công

Liên kết với chiến lược của bạn

Việc thiếu liên kết giữa chiến lược và quy trình hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách là một trong những lý do chính tại sao doanh nghiệp không xác định được phương hướng để tiến lên.

Đối với quy trình hoạch định và dự trù ngân sách, việc xác định các nhân tố giá trị then chốt của doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định. Các nhân tố giá trị then chốt là các hoạt động trong đó doanh nghiệp cần vượt trội để đạt được mục tiêu chiến lược. Đây chính xác là những hoạt động nên được đưa vào kế hoạch kinh doanh và sau đó nên được xem xét trong việc lập ngân sách hoạt động.

Nghiên cứu cho thấy chỉ có 54% doanh nghiệp sử dụng các nhân tố giá trị then chốt. Điều này dẫn đến liên kết yếu ớt hoặc không có liên kết giữa chiến lược và quy trình hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách. Do đó, các doanh nghiệp cứ mò mẫm đi từng bước mà không nhận ra điều đó. Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu cho thấy đa số các doanh nghiệp (73%) nghĩ rằng công tác hoạch định chiến lược và hoạt động của họ có tính tổng hợp cao. Kết quả này là trái ngược vì gần một nửa số doanh nghiệp trả lời rằng họ không sử dụng các nhân tố giá trị then chốt và do đó không biết điều gì dẫn dắt phương hướng hoạt động của doanh nghiệp. Quan niệm rằng các doanh nghiệp thường có xu hướng mò mẫm mà không có ý thức nhận được sự đồng tình của trên 35% số người được khảo sát; họ tỏ ra không hài lòng với quy trình hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách của họ. 

Doanh nghiệp có sử dụng bản đồ chiến lược tỏ rõ sự hài lòng (7,5 trên 10) với quy trình hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách hơn doanh nghiệp không sử dụng (5,2)

Do đó, các nhân tố giá trị then chốt có ý nghĩa thiết yếu đối với việc liên kết chiến lược với quy trình hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách. Các nhân tố giá trị then chốt được sử dụng phổ biến trong các phương pháp lập chiến lược, chẳng hạn như bản đồ chiến lược và bảng điểm cân bằng. Việc áp dụng các phương pháp này thường có tác động tích cực đến công tác hoạch định chiến lược và hoạt động. Điều này được chứng minh qua thực tế là các doanh nghiệp sử dụng các phương pháp chiến lược tỏ ra hài lòng với quy trình của họ (7,5 trên 10) hơn so với các doanh nghiệp không sử dụng (5,2).

Bắt đầu nghĩ đến ngày mai

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, việc dự báo chính xác có ý nghĩa thiết yếu để thành công trong ngành. Điều này tác động lớn đến chiến lược của doanh nghiệp và khiến cho việc điều chỉnh quy trình hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách cho phù hợp với chiến lược ngày càng khó khăn hơn. Nhưng đừng sợ, nhà chiêm tinh đã có giải pháp: các doanh nghiệp nên dự báo gần hơn và thường xuyên hơn để tiên liệu và đáp ứng hiệu quả hơn đối với môi trường kinh doanh năng động.

Nghiên cứu cho thấy chỉ có 26% người được khảo sát thường xuyên vận dụng việc phân tích tình huống. Các doanh nghiệp còn lại tiếp tục sử dụng các phương pháp truyền thống như phân tích doanh số, lợi nhuận, giá vốn và dòng tiền mặc dù các  phương pháp này vốn chỉ theo dõi các kết quả hiện tại. Trái lại, việc phân tích tình huống có thể giúp doanh nghiệp đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của tương lai.

Như vậy, không có gì ngạc nhiên khi cuộc nghiên cứu cho thấy ngày càng có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng điều chỉnh công tác hoạch định một cách thường xuyên hơn. Phương pháp này được gọi là ‘dự báo dựa trên sự kiện theo kiểu cuốn chiếu’. Điều này có nghĩa là mặc dù phạm vi hoạch định vẫn không đổi theo thời gian, nhưng các diễn biến (sự kiện) được đưa vào trong hoạch định khi các diễn biến đó được dự báo. Dự báo theo kiểu cuốn chiếu mang tính đáp ứng cao hơn đối với môi trường thay đổi nhanh vì việc này khuyến khích các nhà quản trị luôn nghĩ đến những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Doanh nghiệp bắt đầu nhìn về phía trước thay vì nhìn lại quá khứ.

Dự báo theo kiểu cuốn chiếu mang tính đáp ứng cao hơn đối với môi trường thay đổi nhanh vì việc này khuyến khích các nhà quản trị luôn nghĩ đến những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai

Thay đổi não trạng của mọi người

Ai cũng phải tập trung nhiều hơn vào tương lai và hình dung tình hình của doanh nghiệp trong tương lai sẽ như thế nào. Thực ra, đây chỉ là một cách thức làm việc khác nhưng đa số mọi người đều thấy khó áp dụng phương pháp mới này. Nguyên nhân là đa số họ đều thấy khó hình dung tương lai sẽ như thế nào, huống hồ là lèo lái doanh nghiệp của họ hướng đến một tương lai chưa biết. Mặt khác, ai cũng tự nhủ tương lai có thể sẽ bất định đến mức nào nếu doanh nghiệp có những nhân viên có năng lực và hiểu rõ môi trường kinh doanh. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi doanh nghiệp bắt đầu xem nhân viên như là những cá nhân tham gia sâu vào các quy trình kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ đạt hiệu quả hoạt động cao hơn. Các hướng dẫn và ý kiến phản hồi mang tính xây dựng của nhân viên có ý nghĩa hết sức thiết yếu, đặc biệt là trong những loại quy trình này. Cơ chế khen thưởng rõ ràng là một công cụ quan trọng giúp đem lại hiệu quả hoạt động tốt. Thực ra, nghiên cứu của PwC cho thấy nhiều doanh nghiệp tin rằng cơ chế khen thưởng có tác động tích cực đến tính chính xác của quy trình hoạch định kinh doanh và dự trù ngân sách của doanh nghiệp. Nếu có sự hòa hợp giữa thành tích cá nhân và cơ chế khen thưởng liên kết với các thành tựu về ngân sách thì quy trình hoạch định sẽ bám sát thực tiễn hơn và có độ chính xác cao hơn.  

Đã đến lúc doanh nghiệp tự làm mới mình. Doanh nghiệp cần tránh xa các nguyên tắc cũ và sử dụng nguyên tắc hiện nay để 'khởi động lại', và phải khởi động lại trước khi cả hệ thống bị đổ vỡ.

Tác giả bài viết: Stephen Gaskill và Bart Ziemerink. Stephen là Chủ Phần Hùn còn Bart là Trưởng Phòng thuộc bộ phận Tư vấn của PwC. Hai ông có kinh nghiệm làm việc sâu rộng trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp tại Châu Âu và Đông Nam Á. Cuộc khảo sát đề cập trong bài viết này là do PwC tiến hành, tập trung vào cách thức quản lý quy trình thực hiện chiến lược của các doanh nghiệp. PwC hỗ trợ các doanh nghiệp phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai và đào tạo nhân sự về Quản lý Hiệu quả Hoạt động Doanh nghiệp.

(Đây là bài thứ nhất trong loạt 5 bài viết của  cùng 2 tác già, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quí vị ở các phần sau)

Stephen Gaskill and Bart Ziemerink
PwC
Trở về trang trước
Email bài này In bài Lưu để đọc sau
Các tin khác
KIỂM TOÁN: CÁC CFO MUỐN GÌ?
TƯƠNG LAI CỦA CFO
47th IAFEI World Congress
Tập đoàn AsiaInvest hỗ trợ tổ chức thành công “Diễn đàn CFO Việt Nam 2016”
Hơn 300 đại biểu dự Diễn đàn CFO Việt Nam 2016
CIMA VÀ AICPA LIÊN DOANH THÀNH LẬP HIỆP HỘI TOÀN CẦU MỚI
Diễn đàn CFO Việt Nam 2015: Cơ hội chia sẻ về quản trị tài chính - tiền tệ
RỦI RO TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI
Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt nam hợp tác cùng Hiệp hội Kế toán quản trị công chứng Anh quốc
Diễn đàn CFO Việt Nam 2014 - chia sẻ nhiều kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp


Bản quyền thuộc về CFO Việt Nam
Email: contact@cfo.vn
Powered by WinWin., Jsc

Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Hoạt động | Diễn đàn | Kiến thức | Đăng ký | Liên hệ