Kinh nghiệm Thiết lập Hệ thống Kiểm soát Nội bộ Hiệu quả trong Bộ phận Tài Chính”
Buổi Hội thảo do CFO Việt Nam tổ chức ngày 26/5 đã giúp các thành viên tham gia trả lời câu hỏi: làm như thế nào để tạo ra môi trường kiểm soát chặt chẽ trong tổ chức cũng như xem xét tính hiệu quả trong việc thiết kế Hệ thống Kiểm soát Nội bộ, đặc biệt liên quan đến Bộ phận Tài chính?
Chuyên gia CFO Việt Nam: “Chia sẻ kinh nghiệm Thẩm định dự án đầu...
Tại sao CFO cần nắm rõ MÔ HÌNH KINH DOANH
Chia sẻ kinh nghiệm trở thành một CFO chuyên nghiệp
Chia sẻ kinh nghiệm chủ đề "Chiến lược về giá"Thông báo về quyền lợi của Thành viên Câu lạc bộ CFO Việt Nam
Để giúp các thành viên có đầy đủ thông tin về quyền lợi khi tham gia Câu lạc bộ CFO Việt Nam (“CFO Việt Nam”), Ban điều hành CFO Việt Nam xin thông báo chi tiết về   quyền lợi của Thành viên như sau:

  Thông báo thu phí thành viên CLB CFO Việt Nam năm 2018

Tài khỏan
Mật khẩu
Quên mật khẩu | Đăng ký
Tiết kiệm hàng triệu đô la bằng cách tinh giảm các biện pháp không tập trung vào chủ đề chiến lược của doanh nghiệp

Mỗi đội đua Công thức 1 khởi đầu mùa giải mới bằng cách đặt ra mục tiêu chung (mục tiêu chiến lược) cho năm sắp đến. Dựa trên dữ liệu quá khứ và dữ liệu được thu thập trong một vài tuần huấn luyện đầu tiên của mùa giải, đội đua sẽ ước lượng khoảng cách giữa thành tích hiện tại với mục tiêu của họ là bao nhiêu. Sau khi phân tích dữ liệu kỹ càng, đội đua sẽ triển khai các biện pháp để thu hẹp khoảng cách này. Như vậy có gì khác biệt giữa một đội đua Công thức 1 và doanh nghiệp của bạn?

Doanh nghiệp có thể học hỏi gì từ Công thức 1

Nhiều doanh nghiệp thực hiện quá nhiều biện pháp; và không biết biện pháp nào tạo ra giá trị thực sự. Điều này thường xảy ra đối với các doanh nghiệp không tập trung vào chiến lược rõ ràng. Mặc dù ngành đua xe Công thức 1 là một ngành kiếm được hàng triệu đô la, nhưng các đội đua chỉ đầu tư vào các biện pháp giúp họ đạt được mục tiêu chiến lược. Họ sẽ không chi tiền vào các ý tưởng không phục vụ mục tiêu chiến lược của cả đội. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục chi tiền cho các hoạt động không phục vụ mục tiêu chiến lược và cũng không có quy trình thực hiện chiến lược chính thức.

Với kinh nghiệm sâu rộng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chiến lược, PwC nhận thấy nhiều doanh nghiệp phải vật lộn với việc thực hiện quá nhiều biện pháp. Mỗi đơn vị kinh doanh hoặc cấp tổ chức đều có thể đề ra biện pháp. Điều này dẫn đến tình trạng phân nhiệm không rõ ràng, thiếu sự lãnh đạo thống nhất và chi phí tốn kém mà không mang lại đóng góp rõ ràng vào mục tiêu chiến lược. Doanh nghiệp có thể dễ dàng tiết kiệm hàng triệu đô la bằng cách chỉ thực hiện các biện pháp có giá trị lớn hoặc giúp thu hẹp khoảng cách giữa thực tế và mục tiêu chiến lược.

Theo báo cáo của Kaplan và Norton, 54% doanh nghiệp có áp dụng quy trình thực hiện chiến lược rõ ràng đạt hiệu quả cao hơn các doanh nghiệp khác. Như vậy, doanh nghiệp của bạn đã thành công như thế nào trong việc biến chiến lược kinh doanh thành hành động?

Các doanh nghiệp có quy trình thực hiện chiến lược rõ ràng đạt hiệu quả cao hơn 70% so với các doanh nghiệp cùng nhóm (Nguồn: Nghiên cứu BSCol)

Các đội đua Công thức 1 xác định một số chủ đề chiến lược giúp họ phổ biến và đạt được mục tiêu chiến lược. Các chủ đề chiến lược có thể giúp doanh nghiệp ưu tiên và quan trọng hơn là lựa chọn các sáng biện pháp tạo nên giá trị. Các chủ đề chiến lược là các lĩnh vực mà một doanh nghiệp cần và muốn tập trung vào để đạt được mục tiêu chiến lược, ví dụ lấy khách hàng làm trung tâm và đảm bảo chất lượng vượt trội.

Khi xác định chiến lược trong 3 đến 5 năm, doanh nghiệp cần phải hiểu những lĩnh vực then chốt mà doanh nghiệp cần vượt trội hoặc phát triển theo chiều rộng nhằm đạt được mục tiêu chiến lược. Bằng cách xác định các chủ đề chiến lược và đưa vào bản đồ chiến lược, thể hiện rõ quan hệ nhân-quả giữa các giá  trị then chốt, doanh nghiệp có thể triển khai các biện pháp tập trung vào việc tạo ra giá trị cho các bên hữu quan của doanh nghiệp. Ngoài ra, với bản đồ chiến lược, doanh nghiệp cũng có thể đánh giá các biện pháp hiện có dựa trên các chủ đề chiến lược và các giá trị then chốt. Điều này nghe có vẻ chung chung và khó thực hiện đối với nhiều doanh nghiệp. Nhưng thực tế diễn ra như thế nào?

Ví dụ, một doanh nghiệp chọn chủ đề chiến lược là 'lấy khách hàng làm trung tâm' để tăng lợi nhuận X% (một trong các mục tiêu chiến lược). Trước hết, doanh nghiệp xác định các giá trị then chốt trong các lĩnh vực khác nhau (ví dụ: sử dụng bảng điểm cân bằng, các lĩnh vực này là: tài chính, khách hàng, các quy trình nội bộ, học tập & tăng trưởng) để hỗ trợ chủ đề chiến lược 'lấy khách hàng làm trung tâm'. Chúng ta có thể nhận thấy một số giá giá trị then chốt bao quát các lĩnh vực trong bảng điểm cân bằng như sau: (1) tăng lợi nhuận trong các phân khúc khách hàng được chọn, (2) tăng giá trị cho khách hàng trong các phân khúc khách hàng được chọn, (3) tối ưu hóa chất lượng quy trình phục vụ khách hàng và tiếp cận khách hàng và (4) nâng cao năng lực tạo ra giá trị cho khách hàng. Bằng cách xem xét từng giá trị then chốt, chúng ta có thể xác định các biện pháp sau (xem a đến i):

Chủ đề chiến lược

 

Giá trị then chốt

tiềm năng

Biện pháp tiềm năng

Lấy khách hàng làm trung tâm

Tài chính

1.   Tăng lợi nhuận trong các phân khúc khách hàng được chọn

a.     Xây dựng các mô hình kinh doanh mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các phân khúc khách hàng được chọn

Khách hàng

2.   Tăng giá trị cho khách hàng trong các phân khúc khách hàng được chọn

b.     Lập các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng nhằm tìm hiểu chi tiết nhu cầu của khách hàng

Quy trình nội bộ

3.   Tối ưu hóa chất lượng quy trình phục vụ khách hàng và tiếp cận khách hàng

c.     Phân loại danh mục khách hàng: chỉ chọn các (phân khúc) khách hàng đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp và có biện pháp phù hợp với các khách hàng còn lại

d.     Xây dựng các đội ngũ quản lý khách hàng tập trung theo khu vực và từng ngành

e.     Cắt giảm các quy trình và hoạt động không tạo nên giá trị (ví dụ: mô hình tích hợp Tinh gọn – 6 Sigma)

Học tập & tăng trưởng

4.   Nâng cao năng lực tạo ra giá trị cho khách hàng

f.      Sử dụng công cụ quản lý quan hệ khách hàng

g.     Đào tạo đội ngũ quản lý khách hàng

h.     Thu hút các quản trị viên quản lý khách hàng có kinh nghiệm trong ngành và khu vực

i.      Khảo sát về sự hài lòng của nhân viên

         

PwC hiện đang giúp các doanh nghiệp thực hiện chiến lược thành công và hiệu quả cao bằng cách tiến hành các bước sau:

       Chọn các biện pháp chiến lược: xác định, ưu tiên hóa và chọn các biện pháp chiến lược mới cho mỗi chủ đề chiến lược đồng thời hợp lý hóa các biện pháp hiện hữu theo thứ tự ưu tiên

       Phê chuẩn mỗi biện pháp dựa trên bản đồ chiến lược của doanh nghiệp

       Chỉ định nhân sự phụ trách các chủ đề chiến lược để giám sát và quản lý danh mục các biện pháp được thực hiện

       Chỉ định nhân sự phụ trách các biện pháp quản lý và theo dõi việc thực hiện từng biện pháp

       Phân bổ và cung cấp nguồn lực

       Phân bổ STRATEX (chi phí chiến lược), bên cạnh CAPEX (chi phí vốn) và OPEX (chi phí hoạt động)

       Xác định người bảo trợ cho mỗi biện pháp trong ban quản trị cấp cao

       Phổ biến các chủ đề chiến lược, các giá trị then chốt, các biện pháp và lợi ích 7 lần theo 7 cách khác nhau

Liệu doanh nghiệp của bạn có giành vị trí dẫn đầu và trở thành nhà vô địch thế giới vào cuối mùa giải? Có thể được, nếu doanh nghiệp tập trung vào chiến lược rõ ràng và chỉ thực hiện các biện pháp tạo nên giá trị và giúp doanh nghiệp thực hiện kỳ vọng của mình!

Stephen Gaskill and Bart Ziemerink
PwC
Trở về trang trước
Email bài này In bài Lưu để đọc sau
Các tin khác
KIỂM TOÁN: CÁC CFO MUỐN GÌ?
TƯƠNG LAI CỦA CFO
47th IAFEI World Congress
Tập đoàn AsiaInvest hỗ trợ tổ chức thành công “Diễn đàn CFO Việt Nam 2016”
Hơn 300 đại biểu dự Diễn đàn CFO Việt Nam 2016
CIMA VÀ AICPA LIÊN DOANH THÀNH LẬP HIỆP HỘI TOÀN CẦU MỚI
Diễn đàn CFO Việt Nam 2015: Cơ hội chia sẻ về quản trị tài chính - tiền tệ
RỦI RO TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI
Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt nam hợp tác cùng Hiệp hội Kế toán quản trị công chứng Anh quốc
Diễn đàn CFO Việt Nam 2014 - chia sẻ nhiều kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp


Bản quyền thuộc về CFO Việt Nam
Email: contact@cfo.vn
Powered by WinWin., Jsc

Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Hoạt động | Diễn đàn | Kiến thức | Đăng ký | Liên hệ