Kinh nghiệm Thiết lập Hệ thống Kiểm soát Nội bộ Hiệu quả trong Bộ phận Tài Chính”
Buổi Hội thảo do CFO Việt Nam tổ chức ngày 26/5 đã giúp các thành viên tham gia trả lời câu hỏi: làm như thế nào để tạo ra môi trường kiểm soát chặt chẽ trong tổ chức cũng như xem xét tính hiệu quả trong việc thiết kế Hệ thống Kiểm soát Nội bộ, đặc biệt liên quan đến Bộ phận Tài chính?
Chuyên gia CFO Việt Nam: “Chia sẻ kinh nghiệm Thẩm định dự án đầu...
Tại sao CFO cần nắm rõ MÔ HÌNH KINH DOANH
Chia sẻ kinh nghiệm trở thành một CFO chuyên nghiệp
Chia sẻ kinh nghiệm chủ đề "Chiến lược về giá"Thông báo về quyền lợi của Thành viên Câu lạc bộ CFO Việt Nam
Để giúp các thành viên có đầy đủ thông tin về quyền lợi khi tham gia Câu lạc bộ CFO Việt Nam (“CFO Việt Nam”), Ban điều hành CFO Việt Nam xin thông báo chi tiết về   quyền lợi của Thành viên như sau:

  Thông báo thu phí thành viên CLB CFO Việt Nam năm 2018

Tài khỏan
Mật khẩu
Quên mật khẩu | Đăng ký
Những thay đổi về thuế TNDN trong năm 2009
Ngày 11/12/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 124 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Dưới đây là một số điểm thay đổi đáng chú ý:

Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế bao gồm: 

- Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; 

- Các khoản thu nhập khác như: thu nhập chuyển nhượng vốn, bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; cho thuê tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ, thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở ngoài Việt Nam... và 

- Thu nhập có nguồn gốc từ Việt Nam từ hoạt động cung ứng dịch vụ (cho vay vốn, tiền bản quyền cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam), không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh, ngoại trừ thu nhập từ dịch vụ thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam (sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị ở nước ngoài; quảng cáo, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại ở nước ngoài; môi giới bán hàng hoá ở nước ngoài; đào tạo ở nước ngoài; chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế cho phía nước ngoài).

Thu nhập được miễn thuế 

- Thu nhập từ dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp (tưới, tiêu nước; cày, bừa đất, nạo vét kênh, mương nội đồng; phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi; thu hoạch sản phẩm nông nghiệp). 

- Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thu nhập từ kinh doanh sản phẩm sản xuất thử nghiệm và thu nhập từ sản xuất sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam (tối đa không quá 01 năm). 

- Thu nhập của doanh nghiệp có từ 51% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV. 

- Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội. Trường hợp cơ sở dạy nghề có cả các đối tượng khác thì phần thu nhập được miễn thuế được xác định theo tỷ lệ. 

- Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo.

Thu nhập tính thuế và Thu nhập chịu thuế

Thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập miễn thuế - Lỗ được kết chuyển

Trong đó, thu nhập chịu thuế được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Thu nhập khác

Ngoài ra, Nghị định cũng có hướng dẫn cách tính thu nhập chịu thuế đối với một số thu nhập như: thu nhập chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập từ bản quyền, cho thuê tài sản, thanh lý tài sản, bán ngoại tệ, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, thu nhập từ sản xuất kinh doanh ở nước ngoài, v.v…

Riêng thu nhập chuyển nhượng bất động sản được kê khai và nộp thuế riêng.

Chi phí được trừ

Nguyên tắc là doanh nghiệp được trừ mọi chi phí, nếu đáp ứng các điều kiện sau: 

- Thực tế phát sinh và có liên quan đến sản xuất kinh doanh; 

- Có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; 

- Không nằm trong danh mục các khoản chi không được khấu trừ.

Phương pháp tính thuế 

- Trường hợp 1(đối với trường hợp bình thường): Thu nhập tính thuế x Thuế suất 

- Trường hợp 2 (đối với thu nhập từ kinh doanh bất động sản): Thu nhập x 25% 

- Trường hợp 3 (đối với một số trường hợp khác ): Doanh thu x tỷ lệ %

      - 5%: đối với hoạt động dịch vụ

      - 1%: đối với hoạt động dịch vụ có gắn với hàng hóa

      - 10%: đối với thu nhập bản quyền

      - 2%: đối với hoạt động cho thuê máy bay, tàu biển

      - 5%: đối với hoạt động cho thuê máy móc, phương tiện vận tải:

      - 10%: đối với thu nhập lãi vay

      - 0.1%: đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khóan

       - 2%: đối với hoạt động xây dựng, vận tải, khác...

Thuế suất 

- Thuế suất chung: 25% so với mức cũ 28%. 

- Thuế suất đặc biệt: từ 32% đến 50% đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam. 

- Thuế suất ưu đãi: thu hẹp so với trước đây, nhằm tránh lợi dụng. Xem phụ lục đinh kèm Nghị định để biết 2 trường hợp được hưởng thuế suất ưu đãi: (a) địa bàn ưu đãi (gồm địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn) và (b) lĩnh vực ưu đãi. Thuế suất ưu đãi 10% áp dụng trong thời hạn 15 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Miễn giảm thuế 

- Miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo, nếu cơ sở đáp ứng một trong các điều kiện về địa bàn đặc biệt khó khăn, hoặc thực hiện xã hội hóa tại địa bàn khó khăn. 

- Miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 5 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn bình thường. 

- Miễn thuế 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất. Ngoài ra, trong thời gian được ưu đãi thuế, nếu trong năm tính thuế mà doanh nghiệp không đáp ứng đủ một trong các điều kiện ưu đãi thuế thì không được hưởng ưu đãi thuế mà phải nộp thuế theo mức thuế suất 25%.

Nơi nộp thuế

Doanh nghiệp nộp thuế tại cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính.

Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh, thành khác thì nộp thuế vừa ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất./

Mai Thanh Tòng
Trở về trang trước
Email bài này In bài Lưu để đọc sau
Các tin khác
KIỂM TOÁN: CÁC CFO MUỐN GÌ?
TƯƠNG LAI CỦA CFO
47th IAFEI World Congress
Tập đoàn AsiaInvest hỗ trợ tổ chức thành công “Diễn đàn CFO Việt Nam 2016”
Hơn 300 đại biểu dự Diễn đàn CFO Việt Nam 2016
CIMA VÀ AICPA LIÊN DOANH THÀNH LẬP HIỆP HỘI TOÀN CẦU MỚI
Diễn đàn CFO Việt Nam 2015: Cơ hội chia sẻ về quản trị tài chính - tiền tệ
RỦI RO TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI
Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt nam hợp tác cùng Hiệp hội Kế toán quản trị công chứng Anh quốc
Diễn đàn CFO Việt Nam 2014 - chia sẻ nhiều kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp


Bản quyền thuộc về CFO Việt Nam
Email: contact@cfo.vn
Powered by WinWin., Jsc

Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Hoạt động | Diễn đàn | Kiến thức | Đăng ký | Liên hệ