Tin nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế Việt nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp đang là một yêu cầu cấp bách đối với đa số doanh nghiệp Việt Nam, để cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản trị tài chính nói riêng và quản trị doanh nghiệp nói chung của các doanh nghiệp Việt Nam, với sự hỗ trợ của Tập đoàn AsiaInvest, Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) đã thành lập Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính (CFO) Việt Nam. Chi tiết
CFO ứng dụng công nghệ thế nào để hạnh phúc hơn?
CFO ứng dụng công nghệ thế nào để hạnh phúc hơn?

“CFO là người làm chăm chỉ nhất trong công ty, đến sớm nhất và ra về muộn nhất, phải đối mặt với những quyết định bị thiên lệch, phải đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi để giải mã nó. Máy học không lấy mất công việc của CFO mà khiến họ hạnh phúc hơn vì có thể dành 100% thời gian cho tư vấn, mang giá trị cộng thêm cao hơn”.

Chuyên gia VinaCapital: “Áp lực lạm phát với Việt Nam đến từ bong bóng tài sản do đầu cơ”
Chuyên gia VinaCapital: “Áp lực lạm phát với Việt Nam đến...

VND giảm giá 3% Theo GS. Ian Alexander Eddie, VinaCapital, trình bày tại tham luận “Triển vọng kinh tế Việt Nam và khu vực Châu Á” tại Hội nghị CFO thế giới lần thứ 48, dự báo năm 2018 tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 6,8%, lạm phát gần 4%, VND giảm giá 3% so với USD. So với các đồng tiền khác trong khu vực VND khá ổn định, đồng Rupee của Ấn Độ giảm 16% và đồng Rupiah của Indonesia giảm 12%, đồng Peso của Philippines giảm 9%...