SEAREFICO tuyển dụng

Searefico có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

1. TP Tài chính: có kinh nghiệm về đầu tư, Kiểm soát vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết, Quản trị tài chính, lập và KS Ngân sách, có kinh nghiệm sử dụng công cụ BSC, KPI; có kinh nghiệm triển khai ERP là một ưu tiên.

2. CV Lập và KS Ngân sách: có kinh nghiệm sử dụng công cụ BSC, KPI; có kinh nghiệm triển khai ERP là một ưu tiên.

3. CV Đầu tư : Ưu tiên các ứng viên có linh nghiệm trong các thương vụ M&A.

4. CV Kiểm soát vốn : Ưu tiên các ứng viên đã làm Big4.

5. Kế toán trưởng tại công ty con: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các DN sản xuất.

6. Kế toán quản trị: có kinh nghiệm sử dụng công cụ BSC, KPI là 1 ưu tiên.

7. Kế toán công nợ: Ưu tiên ứng viên có bằng 2 về luật

8. Kế toán tổng hợp: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Báo cáo hợp nhất.

Về mô tả công việc từng vị trí liên hệ bạn Lan Oanh : 0937 169 396

Tin nổi bật