Bản tin CFO Việt Nam tháng 03/2019

CFO Việt Nam trân trọng gửi đến quý vị Bản tin CFO Việt Nam tháng 03/2019 với các nội dung chính như sau:

 

(1) Bản tin thuế

2. Lưu ý quyết toán thuế 2018

3. Kinh nghiệm pháp lý

4. Tin tài chính

5. Góc Quản trị

6. CFO Việt Nam 10 năm một chặng đường

7. Tin hoạt động

8. Thông tin sự kiện

9. The IAFEI Survey

 

Vui lòng click vào đây tải bản tin

Tin nổi bật