Câu lạc bộ CFO Việt Nam khai trương website www.cfo.vn

Ngày 22/11/2008, Câu lạc bộ CFO Việt Nam khai trương trang web: www.cfo.vn với các môđun: Trang thông tin, Diễn đàn CFO Club, Thư viện điện tử và Câu lạc bộ Tiếng Anh trực tuyến. Nội dung của các môđun được xây dựng với sự tham gia của các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và Quản trị doanh nghiệp. Thông qua trang web, các thành viên Câu lạc bộ CFO Việt Nam có thể trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm - kiến thức - tài liệu liên quan đến quản trị tài chính doanh nghiệp, hệ thống kiểm soát - kiểm toán nội bộ và các nội dung khác mà CFO cần biết.

Tin nổi bật