Chia sẻ kinh nghiệm chủ đề "Chiến lược về giá"

Trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, ngoài những chiến lược đầu tư phát triển, doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang trăn trở về Chiến lược giá. Đây là một trong những chiến lược quan trọng mà người kế toán, quản trị tài chính hoặc người điều hành của một doanh nghiệp cần phải am hiểu rõ để tạo những lợi thế cạnh tranh phát triển doanh nghiệp bền vững. 

Buổi tọa đàm hàng tháng của Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính (CFO Club) đã diễn ra vào ngày 24/7/2016 với sự tham gia của các thành viên CFO Việt Nam và các đối tượng quan tâm đã sôi nổi thảo luận chia sẻ Chiến lược định giá với sự hướng dẫn chia sẻ và trình bày sâu sắc từThạc sỹ Trịnh Hiệp Thiện, – MPAcc (Sydney),CIMA, CGMA,Chuyên gia tư vấn của TCHD Consultancy, Giám đốc tài chính DDT Corporation .

Sau buổi tọa đàm của câu lạc bộ, các thành viên tham gia đã hiểu rõ thêm về các quy trình trong việc xác định giá sản phẩm, khi nào là cắt gọt chi phí để giảm và khi nào là đầu tư nâng  giá. Không chỉ trao đổi chia sẻ kiến thức, các CFOs cùng nhau thực hành phân tích chiến lược kinh doanh, phân tích khách hàng, phân tích sản phẩm. Qua đó, họ không những giúp nhau hiểu rõ về chiến lược, cách thức định giá, mà còn tạo sự gắn kết chia sẻ kinh nghiệm của mọi thành viên trong cộng đồng CFO Việt Nam.

CFO Vietnam

Tin nổi bật