Một số điểm mới và bất cập của Luât Đầu tư 2014

Tham gia buổi chia sẻ ngày 25/4/2016 tại Tp HCM, Thạc sỹ Luật Nguyễn Danh Công – Luật sư cao cấp của Công ty Luật TNHH DIMAC đã cùng với các Thành viên CFO thảo luận về những điểm mới, phân tích những điểm bất cập của Luật Đầu tư 2014 .

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng và mở cửa thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Để cụ thể hóa chính sách này, hệ thống pháp luật về đầu tư phải đi trước một bước. Chính vì thế, Luật Đầu tư 2014 đã được thông qua và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015. Gần một năm trôi qua kể từ khi có hiệu lực, Luật Đầu tư 2014 đã cho thấy những điểm ưu việt hơn so với Luật Đầu tư trước đây nhưng cũng bộc lộ những điểm bất cập ảnh hưởng đáng kể tới chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam. 

Với gần 10 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tại Việt Nam, tái cấu trúc và các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp Mr Công đã phân tích và cho các ví dụ minh họa để làm rõ những điểm bất cập của Luật Đầu tư 2014 và chia sẻ các giải pháp để hạn chế các vấn đề có thể ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư mà Công ty của thành viên CFO có thể gặp phải.

Buổi chia sẻ nằm trong chuỗi hoạt động chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hàng tháng của VP VCFO. 

CFO Vietnam

 

Tin nổi bật