Khám phá các bí mật để giao dịch liên kết tuân thủ nguyên tác giá thị trường (“TRANSFER PRICING”)

THÔNG TIN ĐÀO TẠO:

 

- Ngày học: Tháng 11/2017

- Thời gian học: 8h45 – 16h30

- Học phí gốc: 3.000.000 VND (Bao gồm Tài liệu, Chứng nhận, Tea Break)

- Địa điểm (dự kiến): 506 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM

 

Các quy định về giao dịch liên kết phải tuân thủ theo nguyên tắc giao dịch theo giá thị trường đã được nhiều nước phát triển trên thế giới áp dụng rộng rãi từ năm 1995. Đến cuối năm 2005, Bộ Tài chính chính thức ban hành quy định đầy đủ về nội dung này (Thông tư 117/2005/TT-BTC). Sau hơn 05 năm thực hiện, Bộ Tài chính đã tiếp tục thay thế Thông tư này bằng Thông tư 66/2010/TT-BTC nhằm cunng cấp các hướng dẫn phù hợp hơn về yêu cầu tuân thủ cho Doanh nghiệp có liên quan.

 

Đầu năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết với các yêu cầu tuân thủ khắc khe hơn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2017. Đây được xem là cột mốc quan trọng nhất trong quá trình phát triển các quy định quản thuế về giao dịch liên kết.

 

Trên thực tế việc hiểu cặn kẽ và áp dụng phù hợp các quy định về giao dịch liên kết theo nguyên tắc giá thị trường gặp khá nhiều khó khăn, do các quy định này du nhập khá nhiều các khái niệm quốc tế, sử dụng cách tiếp cận vấn đề của các nước phát triển, đồng thời đòi hỏi các thông tin so sánh có chất lượng cao và được sắp xếp phù hợp cho mục đích riêng này.

 

Để chuẩn bị hiệu quả trước các cuộc thanh tra chuyển giá và các thực hiện hoạch định thuế phù hợp cho các giao dịch liên kết, Doanh nghiệp cần nhanh chóng tìm câu trả lời cho các nội dung cơ bản sau đây:

- Nguyên tắc cơ bản của việc xác định giá giao dịch liên kết là gì?

- Yêu cầu tuân thủ khi Doanh nghiệp khi phát sinh giao dịch liên kết là gì?

- Tờ khai thông tin giao dịch liên kết và Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cần được chuẩn bị như thế nào?

- Lâp được Tờ khai thông tin giao dịch liên kết và chuẩn bị được Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết có giúp Doanh nghiệp hoàn toàn tránh được rủi ro về chuyển giá? Phân tích rủi ro về giao dịch liên kết như thế nào?

- Làm sao để giải trình hiệu quả với Cơ quan thuế?

- Cơ quan thuế có quyền ấn định thuế và phạt vi phạm như thế nào đối với các trường hợp bị xem là “Chuyển giá”?

 

Quyền khiếu nại và khiếu kiện của Doanh nghiệp khi nhận được quyết định xử lý từ Cơ quan thuế là gì? Do tính phức tạp và những khó khăn nêu trên nên nhiều Doanh nghiệp chỉ thuần túy tuân thủ các yêu cầu báo cáo, so sánh ở mức tối thiểu (thậm chí không tuân thủ các yêu cầu này). Việc kéo dài tình trạng không tuân thủ (hoặc tuân thủ ở mức thấp) có thể dẫn đến nhiều rủi ro như bị điều chỉnh, ấn định và truy thu thuế khi Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra Doanh nghiệp về giao dịch liên kết.

 

Với mong muốn đem đến kiến thức thực tiễn nhất về chủ đề Xác định giá giao dịch liên kết, giúp Doanh nghiệp nắm bắt những điểm tuân thủ cốt lõi về việc tuân thủ theo nguyên tắc giá thị trường, CFO Việt Nam rất hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khoá học “Khám phá các bí mật để giao dịch liên kết tuân thủ nguyên tắc giá thị trường (“Transfer Pricing”)"

 

MỤC TIÊU:

 

Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên sẽ:

 

Hiểu rõ hơn về Giá giao dịch liên kết, khái niệm Chuyển giá và giao dịch theo nguyên tắc giá thị trường;

- Dễ dàng hơn trong việc xác định thế nào là Doanh nghiệp liên kết, các nguyên tắc và phương pháp xác định giá thị trường;

- Áp dụng kiến thức vừa học vào các tình huống thực tế để lập Tờ khai thông tin về giao dịch liên kết và Hồ sơ chứng minh giao dịch theo giá thị trường, cách chọn thông tin so sánh, chứng từ cần thu thập để có thể giải trình hiệu quả với Cơ quan thuế;

- Nắm bắt các qui định về kiểm tra, thanh tra thuế; khi nào Cơ quan thuế được ấn định thuế và các mức phạt vi phạm nếu Doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về xác định giá thị trường; quyền khiếu nại và khiếu kiện của Doanh nghiệp khi nhận được quyết định xử lý từ Cơ quan thuế.

 

GIẢNG VIÊN:

 

TS Lê Khánh Lâm

DBA (US), CPA (Aust), VACPA, VTCA

CT HĐTV – Phó Tổng Giám đốc – Thuế và Tư vấn RSM Việt Nam

 

Ông Lâm đã có hơn 26 năm kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn trong nước và quốc tế trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Ông Lâm chuyên tư vấn cho khách hàng về thuế trong nước và các quy định tuân thủ liên quan đến đầu tư nội địa. Ông Lâm đã tích cực tham gia rất nhiều cuộc hội thảo về thuế với cơ quan thuế trong nước và với các khách hàng của mình.

 

Ông Lâm từng có trên 11 năm làm việc với cương vị là Trưởng phòng Tư vấn Thuế và Dịch vụ Doanh nghiệp của một tập đoàn kiểm toán hàng đầu trên thế giới (Big4), Ông Lâm đã từng được cử làm việc cho tập đoàn kiểm toán này tại Malaysia và Australia trước khi gia nhập vào đội ngũ quản lý của RSM Việt Nam. Ông Lâm đã tư vấn cho nhiều công ty đa quốc gia về việc cơ cấu đầu tư, xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường, các quy định về đầu tư nước ngoài, các quy định tuân thủ và lập kế hoạch thuế trong nước và quốc tế. Ông Lâm đã đại diện cho nhiều công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để làm việc với cơ quan thuế trong nước nhằm trình bày quan điểm, kiến nghị về chính sách về đầu tư nước ngoài, và đề nghị cải cách chính sách thuế.

 

Hiện nay, Ông Lâm là giảng viên của Môn Thuế Việt Nam (F6) trong Chương trình đào tạo chuyên ngành của ACCA (UK); đồng thời là giảng viên Môn Thuế Việt Nam của Đại học Bolton (UK).

 

Ông Lâm đã phối hợp với RSM Việt Nam (Công ty Kiểm toán DTL) tổ chức nhiều buổi hội thảo, đào tạo thu hút hàng ngàn doanh nghiệp tham gia.

 

 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

 

Phần I – Các quy định tổng quan

 

Lịch sử phát triển trên thế giới về các yêu cầu kiểm soát Giá giao dịch liên kết

 

Giá giao dịch liên kết – Khái niệm quốc tế và Việt Nam

 

Khái niệm Chuyển giá và rủi ro cao ở các Doanh nghiệp liên kết

 

Quy định về chống Chuyển giá ở Việt Nam

 

Yêu cầu tuân thủ cho Doanh nghiệp; và Doanh nghiệp nào cần phải tuân thủ những quy định này?

 

Phần II – Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết & Tờ khai thông tin các bên liên kết

 

- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết: Tại sao phải lập Hồ sơ này?

 

- Các thành phần không thể thiếu của Hồ sơ này

 

- Thế nào là các bên liên kết?

 

- Thảo luận các ví dụ cụ thể về phương pháp xác định giá thị trường và chọn lựa các phương pháp như thế nào

 

- Tìm hiểu về Tờ khai thông tin các bên liên kết và cách lập Tờ khai này

 

Phần III – Rủi ro tiềm ẩn khi bị thanh tra, kiểm tra thuế; và yêu cầu tuân thủ sớm

 

Khi nào phát sinh rủi ro tiềm ẩn về Chuyển giá

 

- Quyền ấn định thuế thuế của Cơ quan thuế; mức phạt và thời hiệu với các vi phạm; và quyền khiếu nại, khiếu kiện của Doanh nghiệp

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN:

Văn phòng CFO Việt Nam
Điện thoại: 028 6290 3568

Tin nổi bật