Quá trình phát triển

06/11/2008

Thành lập theo Quyết định số 79.08/QĐ.VACD của Chủ tịch VACD.

22/11/2008

Tổ chức lễ ra mắt VCFO và Khai trương website www.cfo.vn .

03/2009

Bắt đầu cung cấp cho thành viên Bản tin pháp luật hàng tuần (gồm các thông tin về các văn bản, chính sách mới thuộc các lĩnh vực: Thuế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Hải quan…).

10/04/2009

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Giám đốc Tài chính Nhật Bản (JACFO).

06/2009

Bắt đầu phát hành Bản tin CFO Việt Nam hàng tháng (gồm các bài viết về hoạt động của VCFO, bài viết chia sẻ kiến thức quản trị tài chính doanh nghiệp, bài phân tích về các thông tin pháp luật nổi bật trong tháng, lịch hoạt động của VCFO).

16/10/2009

Thành thành viên của Hiệp hội quốc tế các Nhà quản trị tài chính cấp cao – IAFEI (tổ chức quốc tế của 20 Hiệp hội Giám đốc Tài chính quốc gia).

27/11/2009

Tổ chức thành công “Hội nghị cấp cao CFO quốc tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương” với chủ đề: "Vượt qua khủng hoảng tài chính - Viễn cảnh CFO Châu Á " tại Hà Nội

11/2010

Tham gia dự án xây dựng Bộ chuẩn kỹ năng nghề Tài chính – Kế toán (FASS) và bộ kiểm định FASS Test cùng các thành viên IAFEI Châu Á.

24/11/2010

Tổ chức thành công “Diễn đàn FASS Việt Nam 2010” với chủ đề:"CFO Châu Á giữa những bất ổn Tài chính" tại Hà Nội.

26/08/2011

Thành lập Hội đồng Chuyên môn của VCFO.

09/2011

Bắt đầu tổ chức Chương trình đào tạo CFO chuyên nghiệp và các khóa đào tạo chuyên sâu về Quản trị tài chính doanh nghiệp.

16/09/2011

Giám đốc VCFO được bầu làm Chủ tịch IAFEI khu vực Châu Á.

23/11/2011

Tổ chức thành công “Diễn đàn CFO Việt Nam 2011” với chủ đề: "CFO Châu Á chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới" tại Hồ Chí Minh.

Từ 06/2012

Phối hợp với các Hiệp hội nghề nghiệp (VACD, YBA HCM, AVR, HNREA..) tổ chức các chương trình Khảo sát và Tư vấn Quản trị tài chính doanh nghiệp

9/2012

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA).

17/10/2012

Tổ chức thành công “Diễn đàn CFO Việt Nam 2012” tại  Hồ Chí Minh.

07/2013

Cử 04 đại diện tham gia các Ủy ban chuyên môn quốc tế của IAFEI .

20/11/2013

Tổ chức thành công “Diễn đàn CFO Việt Nam 2013” với chủ đề: Chiến lược vượt khó" tại Hồ Chí Minh.

25/11/2014

Tổ chức thành công “Diễn đàn CFO Việt Nam 2014” với chủ đề: "Đi lên từ thất bại" tại Hồ Chí Minh.

6/2015

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Kế Toán Quản trị Công Chứng Anh Quốc (CIMA).

20/11/2015   Tổ chức thành công “Diễn đàn CFO Việt Nam 2015” với chủ đề: Quản trị tài chính             trong bối cảnh tiền tệ hiện nay" tại Hồ Chí Minh.
08/11/2016   Tổ chức thành công “Diễn đàn CFO Việt Nam 2016” với chủ đề:" Chiến lược tài chính       thúc đẩy tăng trưởng" tại Hồ Chí Minh.
02/11/2017   Triển khai dự án GLOBAL FASS TEST
22/11/2017   Tổ chức thành công “Diễn đàn CFO Việt Nam 2017” với chủ đề :'Tương lai ngành Tài      chính" tại Hồ Chí Minh.
Tin nổi bật