Đại hội toàn thể lần thứ hai Hội các nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD ) được thành lập theo Quyết định số 745/QĐ-BNV ngày 04/07/2007 của Bộ Nội vụ. Hội ra đời với mục tiêu tập hợp, đoàn kết các Nhà quản trị doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp nhằm xây dựng một nền quản trị tốt hơn cho từng doanh nghiệp hội viên và cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ngày 26 tháng 9 năm 2013 tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng, 33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. VACD tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2013 - 2018) nhằm: tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I, bầu ban lãnh đạo cho nhiệm kỳ II và xác lập các phương hướng hoạt động cho giai đoạn 2013-2018. Tham dự Đại hội có trên 200 hội viên (là Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp) từ 3 miền đất nước, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các Trường đại học, Viện nghiên cứu, các chuyên gia kinh tế và quản lý, các cơ quan truyền thông trung ương và Hà Nội .


Văn nghệ chào mừng Đại hội

Lễ chào cờ trang nghiêm trước khi khai mạc Đại hội

TS. Hàn Mạnh Tiến- Chủ tịch VACD phát biểu khai mạc tại Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội


Sau phát biểu khai mạc của TS. Hàn Mạnh Tiến – Chủ tịch VACD, Bà Phan Việt Nga - Phó chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng thư ký Hội đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Hội nhiệm kỳ I (2007-2012) và báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Trung ương Hội.

Bà Phan Việt Nga - Phó chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng thư ký VACD


Bà Phùng Thị Kim Phượng, thay mặt Ban Kiểm tra VACD trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Kiểm tra Trung ương Hội và hoạt động tài chính nhiệm kỳ I của Hội.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Đại diện Câu lạc bộ Giám đốc tài chính Việt Nam (VCFO) trình bày báo cáo kết quả hoạt động của VCFO 2008 - 2013.


Ông Nguyễn Hữu Thành - đại diện VCFO 


Ông Lê Hồng Phúc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) trình bày báo cáo hoạt động từ khi gia nhập Hội đến nay và Phương hướng hoạt động của VNHR trong thời gian tới.

Ông Lê Hồng Phúc - Chủ nhiệm VNHR 


Chủ tịch VACD - TS. Hàn Mạnh Tiến trình bày nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội và phương hướng hoạt động giai đoạn 2013-2018.

TS. Hàn Mạnh Tiến - Chủ tịch VACD 


Trong suốt nhiệm kỳ I, thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng và thiết thực, Hội đã có những đóng góp nhất định, cùng chia sẻ với các hội viên, các doanh nghiệp vượt qua các thử thách khắc nghiệt, để tồn tại và tiếp tục phát triển. Một số công việc mang tính cơ sở, bước đầu nghiên cứu và tổng kết các bài học quản trị Việt Nam đã được thực hiện.

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh cực kỳ khó khăn của nền kinh tế và của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, nhu cầu "quản trị tốt hơn'' trở nên hết sức cấp thiết, nhu cầu chia sẻ, kết nối để cùng phát triển trở thành nhu cầu sống còn đối với tất cả các tổ chức, các doanh nghiệp. Đây chính là nền tảng, là động lực cho sự thành công của Đại hội và cho sự phát triển của Hội trong những năm tới.


Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I, báo cáo của Ban kiểm tra, Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ II. Đại hội cũng đã biểu quyết và nhất trí bầu Ban chấp hành Hội (54 ủy viên),trong đó thành viên VCFO có ông Nguyễn Ngọc Bách – Giám đốc VCFO, Ông Dương Hải – Phó Giám Đốc VCFO, Ông Nguyễn Hữu Thành – Chủ nhiệm diễn đàn được bầu tham gia Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ II,Ban kiểm tra (03 ủy viên). Ban chấp hành đã bầu Ban thường vụ Hội (26 ủy viên) và các chức danh chủ chốt gồm Chủ tịch, (10) Phó Chủ tịch và Tổng thư ký. TS. Hàn Mạnh Tiến – được tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ II, Bà Phan Việt Nga - được tái đắc cử Phó chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng thư ký Hội nhiệm kỳ II.

Ban chấp hành VACD nhiệm kỳ II 


Vào buổi chiều cùng ngày, Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới đã họp và thảo luận về phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ II.

Họp Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ II

Họp Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ II 


Với sự tham gia của nhiều nhà quản trị trẻ, đầy năng động, sáng tạo vào các hoạt động Hội, vào cơ cấu lãnh đạo của Hội; Với tâm huyết, trí tuệ và các kinh nghiệm trả giá bằng mồ hôi và nước mắt của các nhà quản trị đã gắn bó với Hội trong suốt 6 năm qua, Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt nam tin tưởng sâu sắc rằng, Hội sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, Hội sẽ có những đóng góp thiết thực hơn trong việc "xây dựng một nền quản trị tốt hơn” cho mỗi hội viên, cho cộng đồng doanh nghiệp và cho sự phát triển của đất nước.

Tin nổi bật