Khai trương VPDD HCMC của VACD vào ngày 28/11/2008
Để đẩy mạnh hoạt động của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, ngày 28/11/2008, VACD tổ chức lễ khai trương Văn phòng đại diện của Hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng đại diện của Hội được đặt tại Toà nhà số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TPHCM. 

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban chấp hành VACD và hơn 80 lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Quản trị chất lượng Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (FIDECO) được bổ nhiệm làm Trưởng đại diện VACD tại TPHCM và ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn AsiaInvest được bổ nhiệm làm Phó Trưởng đại diện.

Tin nổi bật