Tầm nhìn sứ mệnh

Với tôn chỉ: “Nâng cao năng lực các Giám đốc Tài chính Việt Nam ngang tầm quốc tế”, các thành viên Câu lạc bộ cùng nhau:

-Xây dựng website www.cfo.vn thành cổng thông tin, diễn đàn và thư viện trực tuyến về hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp.

-Tổ chức định kỳ các hoạt động giao lưu, mở rộng quan hệ, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm giữa thành viên Câu lạc bộ với nhau, với các chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm, với các nhà quản lý tài chính cấp cao của các tập đoàn đa quốc gia,với thành viên các hiệp hội CFO quốc tế và với thành viên các tổ chức nghề nghiệp khác (CEO, CMO, CPO, CCO….)

-Tổ chức các hội thảo chuyên đề về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

-Phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức các khóa đào tạo kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp.

-Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát tài chính, tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp.

-Tham gia xây dựng và phát triển hệ thống chuẩn mực quản trị tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam, đảm bảo phù hợp với thông lệ và các chuẩn mực quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam. 

 

Tin nổi bật