Bản tin CFO Việt Nam tháng 07/2019

CFO Việt Nam trân trọng gửi đến quý vị Bản tin CFO Việt Nam tháng 07/2019 với các nội dung chính như sau:

1. Bản tin thuế

2. Kinh nghiệm pháp lý

3. Tin tài chính

4. Góc Quản trị

5. Tin hoạt động

6. Thông tin sự kiện

 

Vui lòng click vào đây tải bản tin

Tin nổi bật