HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM: Thiết lập Hệ thống Kiểm soát Nội bộ Hiệu quả trong Bộ phận Tài Chính

Thiết lập Hệ thống Kiểm soát Nội bộ Hiệu quả là một trong những chiến lược quan trọng quản lý rủi ro hoạt động và tài chính doanh nghiệp. Gần đây, các thương hiệu kiểm soát nội bộ được quốc tế công nhận như COSO, Basel, COBIT, v.v. đang tạo nên sức ảnh hưởng ngày càng lớn. Tuy nhiên, thử thách là làm như thế nào để tạo ra môi trường kiểm soát chặt chẽ trong tổ chức cũng xem xét tính hiệu quả trong việc thiết kế Hệ thống Kiểm soát Nội bộ, đặc biệt liên quan Bộ phận Tài chính.

CFO Việt Nam trân trọng mời Quý Công ty tham dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm: Thiết lập Hệ thống Kiểm soát Nội bộ Hiệu quả trong Bộ phận Tài chính. Chuyên gia của chúng tôi sẽ chia sẻ và giải đáp làm thế nào Bộ phận Tài chính có thể tổ chức kiểm soát nội bộ hiệu quả trong thực tế. Chuyên gia sẽ trình bày các khuyến nghị dựa trên kết quả quan sát thực tiễn việc Xây dựng Kiểm soát Nội bộ ở các công ty Việt Nam. Chúng tôi tin rằng những thông tin này chắc chắn sẽ hữu ích cho các Nhân sự Quản Lý Tài chính cấp cao hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tốt hoạt động của Quý Công ty.

Đối tượng tham dự: Các CFO và Cán bộ giữ vị trí Quản lý Tài chính
Ưu tiên 1: Thành viên Chính thức CLB CFO Việt Nam

Diễn giả:
Alan Villasanta Dy
Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Rủi Ro Doanh nghiệp - Grant Thornton Việt Nam

Alan đã bắt đầu công tác trong ngành kế toán kiểm toán từ năm 1988 và đã làm việc với AA, EY, Deloitte và Grant Thornton. Phần lớn thời gian Ông làm việc tại Philippines và Việt Nam, từng làm việc ở Mỹ 1 năm và thực hiện nhiều dự án ở Campuchia và Lào.

Chuyên môn của Alan là kế toán, kiểm toán và tư vấn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông đã tư vấn nhiều khách hàng liên quan đến Dịch vụ Quản lý Rủi ro Doanh Nghiệp (BRS) bao gồm kiểm toán nội bộ, thiết kế và rà soát hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ, thiết kế và rà soát các quy trình nghiệp vụ, tuân thủ SOX và AML và nhiều hơn thế nữa... Alan cũng tham gia vào một số dự án tư nhân hóa, tái cơ cấu, tái cấu trúc doanh nghiệp.

Thời gian: 26/05/2017 (từ 14h00 - 17h00)
Địa điểm: Hội trường Công ty Grant Thornton, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Hotline: 0908 706 064 (Ms Dung)
Email: dung.ta@cfo.vn

 

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỂ NHẬN THƯ MỜI THAM DỰ SỰ KIỆN

(SỐ LƯỢNG CHỖ NGỒI CÓ HẠN)

 

 

Tin nổi bật